Gebruikersregistratie
Web Site Privacy
hildebrandshop.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de Palletweg 22 2031DB Haarlem vindt de privacy van haar medewerkers, klanten, relaties, opdrachtgevers, derden en bezoekers van deze website zeer belangrijk en respecteert hun privacy. Dit betekent ook dat hildebrandshop.nl uw (persoons)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelt, veilig, transparant en alleen voor het doel waarvoor u wilt of in verband met wettelijke bepalingen. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd, anders dan in deze Privacy Statement is beschreven.
Annuleren